niedziela, Grudzień 16, 2018

Darmowy program do pit 2016

Darmowy program do PIT 2016. Prawo wymaga od każdego obywatela rozliczenia się ze swoich dochodów i zapłacenia podatków, które zostają przeznaczone na różne cele:...

Kapitał społeczny i warunki rozwoju ekonomicznego

Jednym z najważniejszych czynników w każdej gospodarce, ale również w pojedynczych organizacjach jest kapitał ludzki. Jest to jeden z nielicznych zasobów zarówno kraju, jak...

Hurtownia danych

Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, gdzie każde dane są bardzo istotne. Informacja jest dziś bardzo cenna, jeśli tylko dotyczy spraw istotnych dla danej grupy osób,...

Opłata za kartę

Kolejnym standardem na polskim rynku finansowym wprowadzony stosunkowo nie tak dawno oraz określonym przez większość banków są opłaty za kartę. Nie ma mowy o...

Obowiązek przedsiębiorczości

W wielu przypadkach zapominamy o tym, że jako ludzie żyjący w społeczeństwie mamy obowiązek udoskonalania naszej gospodarki codziennymi decyzjami finansowymi, które podejmujemy jako konsumenci....

Biznes w czasie pokoju

Współczesny klimat życia istnieje w znacznym stopniu inny, niżeli ten sprzed setek lat. I nie chodzi w tym miejscu o to, że technika pobiegła...

Prescoring

Wychodząc naprzeciw informatyzacji usługi finansowych w Polsce oraz przede wszystkim klientom banki decydują się na tworzenie tzw. ofert, prescoringowych. Ta specjalna usługa na polskim...

Wynajem powierzchni biurowych Gdańsk

Wynajem powierzchni biurowych. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wymaga zgromadzenia odpowiedniej liczby środków, która będzie pozwalała na pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem działania. Aby firma...

Współpraca zagraniczna

Współpraca z firmami zagranicznymi jest to bardzo odważny krok dla każdej firmy. Dzięki temu rozwój następuje znacznie szybciej niż na rynku krajowym. Jest to...

Bezpośrednie metody oddziaływania na rynek gospodarczy

Bank Centralny jako instytucja nadzorująca wszelkie działania gospodarcze. W ramach prowadzonych działań może on stosować odpowiednie środki wpływania na procesy gospodarcze występujące na rynku....