Część Polaków decyduje się na samodzielny wybór ubezpieczyciela. Zwykle o wyborze konkretnej polisy na życie decyduje wysokość składki oraz wysokość sumy ubezpieczenia. Jednocześnie część z nich jest coraz częściej namawiana przez znajomych: „Wybierz ubezpieczenie na życie w Nationale Nederlanden„. Czym się zatem wyróżnia pewna polisa na życie, jaką można wykupić w NN?

Ubezpieczenia na życie


Przez kilka lat towarzystwa ubezpieczeniowe musiały bardzo się trudzić, aby namówić klientów na polisę na życie. Polacy niechętnie się ubezpieczali, ograniczając swoją aktywność jedynie do opłacania składek za ubezpieczenia obowiązkowe. Jednak rosnąca świadomość i odpowiedzialność sprawiły, że ubezpieczenia na życie dostępne u Nationale-Nederlanden stają się coraz popularniejsze. Oczywiście głównym powodem, dla którego podpisywane są polisy, jest chęć finansowego zabezpieczenia swoich najbliższych w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej.

Finansowe zabezpieczenie rodziny


Co się kryje pod tym terminem? To zależy od samego ubezpieczonego, ale zazwyczaj pewna polisa na życie gwarantuje wypłatę świadczenia, całkowicie nieopodatkowanego, osobom wskazanym jako uposażone w polisie. W niektórych przypadkach to świadczenie jest wypłacane jednorazowo, niektóre firmy ubezpieczeniowe umożliwiają wypłatę świadczenia przez kilka lat, dzieląc je na świadczenia miesięczne. Ubezpieczenia na życie dostępne u Nationale-Nederlanden w przypadku śmierci ubezpieczonego wiążą się z wypłatą świadczenia, które jest uruchamiane w ciągu doby od otrzymania informacji o śmierci osoby ubezpieczonej. Wspomniane świadczenie zostało pomyślane jako świadczenie umożliwiające zorganizowanie pochówku, co również jest korzystnym rozwiązaniem dla rodziny. Jednak świadczenia wypłacane po śmierci osoby, która podpisała polisę w NN, nie jest jedynym świadczeniem, na jakie może liczyć ubezpieczony i jego rodzina.

Wybierz ubezpieczenie na życie w Nationale Nederlanden


Choć o ubezpieczeniach na życie mówi się zwykle w kontekście rzeczy nieuchronnych, jak śmierć ubezpieczonego, to zdarzają się takie sytuacje losowe, gdy niezbędne staje się wsparcie finansowe. Taką sytuacją może być trwała niezdolność do pracy, do jakiej doszło na skutek nieszczęśliwego wypadku, czy też niezdolność do samodzielnej egzystencji. W przypadku stwierdzenia którejś ze wspomnianych niezdolności Nationale Nederlanden wypłaca świadczenie pieniężne, które może być przeznaczone na pomoc medyczną, rehabilitację i zabiegi, ale również środki z polisy można przeznaczyć na inne, równie niezbędne, cele, jak np. spłata kredytu hipotecznego. To właśnie niezdolność do samodzielnej egzystencji bywa wyczerpująca finansowo, dlatego warto ją uwzględnić w wybieranej przez siebie polisie na życie.

W Nationale Nederlanden w ramach jednej polisy na życie można ubezpieczyć nawet do 10 osób. Ubezpieczeni mogą także poszerzać polisę na życie o kolejne polisy, w tym również o ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór czy na wypadek stwierdzenia urazów ortopedycznych.

[Głosów:2    Średnia:3.5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ