Każdy uczestnik ruchu drogowego na pewno spotkał na swojej drodze znak drogowy. Są powszechne i każdy w mniejszym lub większym stopniu powinien być zaznajomiony z nimi. Głównie ze względów bezpieczeństwa, ale również zawierają cenne informacje jak i regulują ruch drogowy.
Koszt, wykonanie i wygląd

Cena pojedynczego znaku drogowego, bez względu na rodzaj, waha się w granicach 120-130 złotych. Cena ta wlicza montaż, jednak nie uwzględnia słupka, na którym znak będzie stał. Jego cena wynosi około 140 złotych. Ma to odniesienie w przypadku znaków pionowych, nie poziomych. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia, np podczas wypadku, kradzieży powiat w którym znajduje się znak zobligowany jest do pokrycia kosztów.

Jeżeli chodzi o produkcję znaków drogowych można ją podzielić na kilka etapów. Pierwszym etapem jest wykrawanie z blachy odpowiedniej wielkości i kształtu z blachy. Materiałem sprawdzającym się w tych okolicznościach jest blacha. Kolejnym etapem jest polerowanie i wyrównywanie krawędzi. Następnie jest nanoszony symbol przy użyciu nowoczesnego sprzętu do druku wieloformatowego. Wycinany jest ploterowo i umieszczany na powierzchni blachy.

W Polsce najczęściej spotykamy znaki zdefiniowane w Rozporządzeniu jako „”średni””. W przypadku nakazów i zakazów, czyli znaków okrągłych jest to tablica o średnicy 80 centymetrów. Trójkątne, czyli znaki ostrzegawcze posiadają bok o długości 90 centymetrów. Natomiast w przypadku tych o kwadratowym lub prostokątnym kształcie (informacyjnych)- krótszy bok prostokąta lub bok kwadratu ma długość 60 cm.
Znaki ostrzegawcze

Znaki ostrzegawcze mają za zadanie ostrzegać kierowców pojazdów na drodze. Umieszczane są na drodze na której może występować zagrożenie. Znaki obligują uczestników ruchu do zwiększonej ostrożności podczas jazdy, np. roboty drogowe

Znaki zakazu

Zbiór znaków wyrażający ustalenia organizacji ruchu w postaci ograniczonego poruszania się samochodów lub zakazu wykonywania poszczególnych manewrów, np. zakaz zawracania, zakaz wjazdu motocykli.

Znaki nakazu

Wyrażają ustalenia organizacji ruchu w formie wskazania obowiązków oraz wymaganego sposobu jazdy uczestników ruchu, np. nakaz jazdy w prawo, koniec drogi dla rowerów

Znaki informacyjne

Jak sama nazwa mówi pełnią funkcję informacyjną. Zawierają informacje na temat rodzaju drogi, sposobu jej korzystania, obiektach znajdujących się przy niej lub w okolicy.

Znaki dla pieszych

Znaki te przeznaczone są dla osób uczestniczących w ruchu drogowym, jednak nie przy użyciu pojazdów. Do tej grupy należą wszystkie rodzaje znaków: znaki ostrzegawcze (np. przejazd kolejowy), znaki zakazu (np. zakaz ruchu pieszych), znaki nakazu (np. droga dla pieszych) oraz znaki informacyjne (np. schody ruchome w dół)

www.all-moto.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ