OPWS są to Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne. Zostały one po raz pierwszy przedstawione przez Polską Izbę Handlu zagranicznego w 1956 roku. Ich nowelizacja nastąpiła w latach 1995 i 2002. OPWS jest to dokument regulujący: – definicję spedytora i usług spedycyjnych, – treść ofert spedycyjnych, – warunki realizacji umowy, – warunki podpisania umowy, – ubezpieczenie ładunku przez spedytora, – magazynowanie i składowanie przesyłek, – wynagrodzenie spedytora i zwrot poniesionych kosztów przez zleceniodawcę, – odpowiedzialność spedytora, – sposób i warunki reklamacji, – prawo zastawu i zatrzymania ładunku przez spedytora, – przedawnienie roszczeń w zleceniach spedycyjnych, – sposób rozwiązywania sporów, – prawo własnościowe. Według OWPS spedytorem jest osoba, która zawodowo, w zamian za wynagrodzenie, podejmuje się we własnym imieniu wysłania lub odbioru przesyłki, zorganizowania procesu przewozu i usług dodatkowych na rzecz zleceniodawcy lub w jego imieniu. Do pozostałych usług zalicza się: pośrednictwo transportowe, ubezpieczenie ładunku, jego przeładunek, magazynowanie, pakowanie i dystrybucję towaru.

www.maxituning.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ