Wciąż warto zachęcać młode osoby do decydowania się na rozpoczęcie studiów z teologii na kursie dostępnym dla osób świeckich. Obecnie bowiem oprócz specjalizacji z katechetyki, która przygotowuje do prowadzenia lekcji religii w szkołach, można także robić specjalizacje z archiwistyki i inne przydatne kursy oraz szkolenia. Na wydziałach teologicznych prowadzone są także studia z nauk o rodzinie, po których można pracować w opiece społecznej i w różnych fundacjach, opiekować się trudną młodzieżą, posługiwać w więzieniach, a także domach opieki i hospicjach. Studenci teologii często wybierają także filozofię jako dodatkową specjalizację po to, żeby mogli w szkołach prowadzić lekcje etyki. Nacisk położony jest także na edukację medialną i studia z muzykologii, prowadzone pod kątem rozwoju muzyki kościelnej. Dla bardziej wytrwałych i zainteresowanych samą teologią studentów istnieje możliwość rozpoczęcia studiów doktoranckich po uzyskaniu dyplomu magisterskiego, lub skorzystania z oferty studiów podyplomowych. Niektórzy studenci decydują się także na wzbogacenie swoich studiów o studia z pedagogiki, psychologii, psychiatrii, medycyny czy socjologii. Wydaje się, pogodzenie studiów z teologii z wymienionymi powyżej dziedzinami może pomóc przyszłym pedagogom czy psychologom w zrozumieniu człowieka i mechanizmów, jakie rządzą podejmowanymi przez niego decyzjami. Widać więc, że studia z teologii w ich obecnym kształcie stwarzają przyszłym absolwentom możliwość znalezienia stabilnej pracy zarobkowej związanej ze zdobytym przez nich wykształceniem.

www.asandi.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ